Manglende Tenner

I løpet av livet erfarer mange at tenner blir skadet eller går tapt. Årsaken kan være skader, tannråte eller tannfestesykdom. Det er ikke alltid nødvendig å erstatte en tann som går tapt. Dersom du likevel ønsker det, finnes det flere løsninger.


Krone
Der hvor tannen din er så skadet at en fylling ikke er tilstrekkelig, bør tannen få en krone. Oppdager vi sprekker i tannen kan også en krone forhindre at sprekkene utvikles videre. 

I motsetning til fylling omslutter en krone hele tannen (som en hatt som sitter på hodet). For at kronen skal få plass må resterende del av tannkronen slipes ned slik at vi får plass til kronematerialet. Etter sliping tar vi et detaljrikt avtrykk slik at vi kan lage en nøyaktig gipsmodell. Det er på denne gipsmodellen vi lager og tilpasser kronen.

Det finnes flere ulike typer kroner, hovedsakelig er disse laget av metall-keram (metall-porselen) eller helkeram (helporselen). Helkeramiske kroner gir i de fleste tilfeller et bedre estetisk resultat.

 

Bro
Hvis du mangler én eller flere tenner kan en bro være aktuelt for å erstatte de manglende tennene. Dette er en permanent løsning. Du er avhengig av minst én tann på hver side av luken etter den tapte tannen. Disse tennene kaller vi pilarer. Tennene som broen skal festes på må slipes til før det tas et avtrykk som sendes en tanntekniker.  Der vil broen fremstilles og tilpasses før den returneres til oss for prøving. Passer broen perfekt, settes den fast med sement på de slipte tennene.

De aller fleste broer fremstilles i metall-keram, særlig i jekselområdene. I de områdene hvor det er høyere krav til estetikk, som i overkjevens front, er en helkeramisk bro aktuelt. 

Ofte står valget mellom en bro eller et tannimplantat. Hvis nabotennene er friske og uten skader eller fyllinger, kan det være aktuelt med et tannimplantat. Hvis nabotennene har skader, fyllinger eller er rotfylte er bro en gunstig løsning.

 

Tannimplantat
Et tannimplantat er en titan-skrue (fikstur) som settes inn i kjevebeinet og gror fast der. Den skal erstatte roten til den tapte tannen. Deretter skrues en porselenskrone fast til tannimplantatet. Tannimplantater kan også brukes til å feste en større bro eller en hel tannprotese.

Tannimplantater blir gjerne brukt der det ikke er ønskelig å slipe på tennene ved siden av, eller der det ikke er tenner til å feste en bro. Dersom du har tannproteser som sitter dårlig, kan tannimplantater være et godt alternativ til å feste disse.

Vurderingen av hva som er den beste behandlingen avgjør du i samråd med tannlegen.

Mangler du én tann er det tilstrekkelig med én fikstur, mangler du flere tenner må du ha flere fiksturer som fundament for en bro.  I underkjeven kan to fiksturer fungere som feste for en tannprotese som sitter dårlig. Etter å ha satt ned en fikstur må denne stå i ro en periode slik at kjevebeinet får tid til å heles. Etter heleperioden kommer du tilbake til klinikken der vi tar et nøyaktig avtrykk, slik at kronen/broen kan tilpasses hos tanntekniker.

Tannprotese

Hos helt eller delvis tannløse pasienter hvor vi av tekniske eller økonomiske utfordringer ikke kan lage en fast løsning, gir en tannprotese et tilfredsstillende resultat. Har du noen gjenstående tenner kan en delprotese fungere godt. I tilfeller hvor alle tennene mangler er en helprotese (gebiss) et alternativ. Prosessen går ut på å lage en så nøyaktig avstøpning av tenner og slimhinner som mulig.  Videre må lengden på tennene bestemmes før tanntekniker kan lage et forslag med tenner satt fast i voks. Er du fornøyd med resultatet sendes tennene til støpning i hard akryl (plastmateriale).