Dentialign – tannregulering for voksne

Dentialign er det perfekte alternativet til tannregulering for voksne som ønsker mindre justeringer på tannstillingen sin, men ikke vil bruke tradisjonell tannregulering med apparatur.


Dentialign er det samme som Invisalign, men med et annet navn fordi det er to forskjellige produsenter. Dentialign fremstilles med transparente skinner laget av plast, og de er helt usynlige. Skinnen plasseres enkelt på tennene, og tennene endrer posisjon gradvis – helt til du har oppnådd ønsket resultat.Første konsultasjon

Hvis du vurderer tannregulering for voksne, vil en av tannlegene hos Røsjorde tannklinikk vurdere om ditt behov for kan behandles med Dentialign. Ved første konsultasjon tar vi et avtrykk av tennene dine og noterer hvilke endringer som ønskes. Dette sendes så til tekniker som gjør de siste vurderingene. Etter 1-2 uker mottar vi et behandlingsforslag. Du får oppgitt behandlingstid og pris. Du kan godkjenne forslaget, be om endringer eller stoppe prosessen her.
Er avvikene for store til å behandles med Dentialign henviser vi deg, hvis ønskelig til vår samarbeidspartner på dette feltet (Sandefjord Tannregulering).
 
Hva koster behandling med Dentialign?
Antall skinner er avgjørende for prisen, og antall skinner avhenger av hvor store endringer som må til for å oppnå det resultatet du ønsker. I behandlingsforslaget spesifiserer vi hvor mange skinner som behøves, og hva behandlingen koste. Normalt koster en behandling 20-40.000 kroner, og varer i 6-9 måneder.
 
Din innsats er avgjørende
Når du har godkjent behandlingen vil produksjon av skinner ta ca. tre uker. Da mottar du et sett med skinner, og en plan for hvordan skinnene skal brukes. Du må bruke skinnene dag og natt, og ta de kun ut ved måltider. Det er viktig at du ikke jukser, da vil ikke behandlingen ha ønsket effekt. Tannlegen din følger deg opp underveis i behandlingen.
 
Etter endt behandling
Tenner er bevegelige, og ofte vil de ønske seg tilbake til den posisjonen de kom fra. Som ved all regulering av tenner vil du etter endt behandling benytte nattskinne eller retainer for å holde stillingen stabil. Hvor lenge du trenger å benytte stabilisering varierer fra person til person.