Kirurgi

All kirurgi hos Røsjorde tannklinikk i Sandefjord gjøres med lokalbedøvelse. Ved større kirurgiske inngrep er det viktig med fokus på sterilitet. Du vil derfor bli mer tildekket enn ved en vanlig tannlegekonsultasjon.


Enkel trekking
En enkel tannuttrekking vil si at hele tannen med roten fjernes uten behov for ytterligere kirurgiske tiltak.

Komplisert trekking
I noen tilfeller, der det er vanskelig å komme til for en enkel trekking, kan det være behov for ytterligere kirurgiske tiltak. Eksempel på slike tannfjerninger er innkilte visdomstenner eller tenner som knekker grunnet lite gjenstående tannsubstans over tannkjøttet. Det er da nødvendig å flytte tannkjøttet til siden og skaffe tilgang til tannen/roten som skal fjernes.

Rotspissamputasjon
Infeksjoner på rotspissen, som ikke lar seg behandle med rotfylling alene, kan i noen tilfeller behandles kirurgisk. Vi går da inn gjennom kjevebenet og fjerner den infiserte delen av roten i tillegg til at cystevev eller infeksjonsvev fjernes.

Implantatkirurgi
I forbindelse med implantatbehandling må du gjennom en kirurgisk fase hvor fiksturen (skruen) settes på plass.  Etter dette må fiksturen stå i ro i 2-3 måneder til den er godt festet i kjeven og klar for tyggebelastning.

Bløtvevskirurgi
Dette kan være fjerning av leppe- eller tungebånd, bløtvevsplastikk, biopsier.