Krone på tann

I løpet av livet erfarer mange at tenner blir skadet eller går tapt. Årsaken kan være skader, tannråte eller sykdom. Det er ikke alltid nødvendig å erstatte en tann som går tapt. Dersom man likevel ønsker det, finnes det flere løsninger.


Krone

I motsetning til fylling omslutter en krone hele tannen (som en hatt som sitter på hodet). For at kronen skal få plass må resterende del av tannkronen slipes ned slik at vi får plass til kronematerialet. Etter sliping tar vi et detaljrikt avtrykk slik at vi kan lage en nøyaktig gipsmodell. Det er på denne gipsmodellen vi lager og tilpasser kronen.

Det finnes flere ulike typer kroner, hovedsakelig er disse laget av metall-keram (metall-porselen) eller helkeram (helporselen). Helkeramiske kroner gir i de fleste tilfeller et bedre estetisk resultat.