Elektrisk tannbørste

Mange spør oss om elektrisk tannbørste er bedre enn vanlig tannbørste.


Svaret er at en elektrisk tannbørste fjerner bakteriebelegg bedre enn den tradisjonelle tannbørsten, men at det ikke er stor forskjell. 

En fordel med en elektrisk tannbørste er at den har et rundt børstehode som lettere kommer til langt bak i munnen. Det er viktig at du lar børstehodet jobbe på én og én tann. 

Vi anbefaler eldre og pleietrengende å bruke elektrisk tannbørste. Når vi blir eldre vil noen oppleve at motorikken blir dårligere og at gripekraften i hånden ikke er som den var. Da er en elektrisk tannbørste til stor nytte. 

For barn kan en elektrisk tannbørste gjøre tannpussen litt mer morsom, men det er fortsatt viktig at foreldre kontrollerer at jobben gjøres grundig.